Profil

Stadtkümmerei Ltd. Şirketinin Ocak 2016’dan itibaren ana faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 

  • Mahalle bazında kentsel yönetim, eğitim kurumlarının koordinasyonu ve mahallenin ekonomik canlılığının sağlanması dahil olmak üzere, entegre kentsel gelişim süreçlerinin konsepti, koordinasyonu ve değerlendirilmesi
  • Entegre kentsel gelişim süreçlerinde kaynakların edinimi ve yönetilmesi, proje yönetimi, sözleşme denetimi ve bunlara ek olarak halkla ilişkiler hizmetleri
  • Katılım, altyapı, yerel ekonomi, sosyal bağlılık ve çevresel adalet gibi alanlarda, yerel ölçekteki teknolojik ve sosyal yeniliklerin gelişimi ve test edilmesi (“smart communities”)